Skip to Content

 

  • در نقشه، موقعیت فرصت های سرمایه گذاری را مشاهده می نمایید باکلیک روی هر مورد اطلاعات بیشتری مشاهده نمایید. همچنین می توانید لایه های اطلاعاتی و زیرساختی مورد نظر را از لیست لایه ها فعال نمایید
  • جهت بررسی یک طرح(فرصت سرمایه گذاری) نسبت به سایر اطلاعات استان ابتدا لایه های مورد نظر را از لیست لایه ها که در سمت راست قرارداد انتخاب نمایید و سپس روی طرح مورد نظر کلیک نموده و گزینه بررسی نسبت به زیر ساخت ها را انتخاب نمایید. 
  • در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، از بخش فیلم راهنما که در سمت چپ نقشه قراردارد استفاده نمایید یا تماس بگیرید.

 

ابزار بررسی وضعیت زمین نسبت به حریم‌ها ابتدا نوع و گروه واحد تولیدی را انتخاب و سپس با استفاده از ابزارهای جعبه ترسیم زمین مورد نظر را بر روی نقشه مشخص کرده و سپس رور دکمه «بررسی حریم‌ها» کلیک نمایید.

Contact Us

Address : Mohtasham Kashani Street, Isfahan , Iran.

Telephone : +98 31 36252047 ; +98 31 36252048 ; +98 31 36252049

Postal Code : 81758 89435

Fax : +98 31 36274769

Email : Info@investinisfahan.ir

Survey

what is your idea about isfahan websites content ?

Menu

Home

Investment Atlas

Investment Counter

Advantages

News

Economic News

About Us

All rights reserved for Economic Affairs and Finance Administration of Isfahan