پرش به محتوا
عنوان فرصت سرمایه گذاری بخش سرمایه گذاری زیربخش سرمایه گذاری حداکثر ظرفیت  
هتل جهان نما گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
هتل اجلاس گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
هتل 5 ستاره گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
6 مجتمع گردشگری گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید پکتین کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید کره پاستوریزه کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
درجه بندی سورت و بسته بندی سیب زمینی کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
5 مجتمع گردشگری گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
23 مجتمع بین راهی گردشگری سایر 1 اقدام به سرمایه گذاری
33 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
12 مجتمع گردشگری گردشگری پذیرایی 1 اقدام به سرمایه گذاری
35 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
18 مجتمع گردشگری گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
41 مجتمع گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
16 مجتمع گردشگری گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
15 مجتمع گردشگری گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
29 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید آبگرمکن خورشیدی صنعت محصولات فلزی فابریکی 1 اقدام به سرمایه گذاری
28 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید پنل خورشیدی صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات 1 اقدام به سرمایه گذاری
احداث راه آهن اصفهان - اراک حمل ونقل حمل ونقل ریلی 3 اقدام به سرمایه گذاری
14 مجتمع گردشگری گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
ایستگاه متروی بهارستان عمران شهری 1 اقدام به سرمایه گذاری
27 مجتمع گردشگری گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید میوه خشک کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
26 مهمانسرا گردشگری اقامتی 1 اقدام به سرمایه گذاری
تست1 انرژی انرژی های تجدید پذیر 1 اقدام به سرمایه گذاری
احداث سیستم ریلی شهرهای جدید حومه اصفهان ( فولاد شهر - مبارکه - مجلسی- به حمل ونقل حمل ونقل ریلی 4 اقدام به سرمایه گذاری
22مجتمع بن راهی گردشگری سایر 1 اقدام به سرمایه گذاری
کره پاستوریزه کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
3 مجموعه سرگرمی و تفریحی گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
37 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
گلخانه سبزی و صیفی کشاورزی گلخانه 1 اقدام به سرمایه گذاری
ایستگاه متروی سپاهان شهر عمران شهری 1 اقدام به سرمایه گذاری
13 مجتمع گردشگری گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
17 مجتمع گردشگری گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
جدید- پشتیبان انرژی 1 اقدام به سرمایه گذاری
نیروگاه خورشیدی- آزمایشی انرژی انرژی های تجدید پذیر 3 اقدام به سرمایه گذاری
2 مجموعه سرگرمی و تفریحی گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
31 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
سورتینگ و بسته بندی میوه کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
کاروانسرا گردشگری اقامتی 20 اقدام به سرمایه گذاری
19 مجتمع گردشگری گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
ایستگاه متروی سیتی سنتر عمران شهری 1 اقدام به سرمایه گذاری
11 مجتمع گردشگری گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
39 مجتمع گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
فرآوری و بسته بندی زعفران کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
تکمیل آزاد راه کنار گذر غرب اصفهان (قطعه کرکوند تا جاده اصفهان به شهرضا حمل ونقل حمل ونقل جاده ای 2 اقدام به سرمایه گذاری
36 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
گلخانه سبزی و صیفی کشاورزی گلخانه 1 اقدام به سرمایه گذاری
8 مجتمع گردشگری گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
بسته بندی انواع میوه و سبزی و صیفی کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید تایر صنعت محصولات از لاستیک و پلاستیک 1 اقدام به سرمایه گذاری
تبدیل بزرگراه نایین - اردستان - بادرود به آزاد راه حمل ونقل حمل ونقل جاده ای 1 اقدام به سرمایه گذاری
قطار حومه اصفهان- نجف آباد حمل ونقل حمل ونقل ریلی 2 اقدام به سرمایه گذاری
10 مجتمع گردشگری گردشگری مرکز تفریحات، هتل و رستوران 1 اقدام به سرمایه گذاری
احداث آزاد راه اصفهان -شیراز (محدوده استان اصفهان) حمل ونقل حمل ونقل جاده ای 2 اقدام به سرمایه گذاری
20 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید میوه خشک کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
مشتقات سیب زمینی کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
گلخانه سبزی و صیفی کشاورزی گلخانه 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید فروکتوز و شربت فروکتوز سیب درختی کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
مشتقات سیب زمینی کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
40مجموعه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
4 فراغتی و تفریحی وسرگرمی گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
25 هتل گردشگری اقامتی 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولی قطعه خودرو صنعت ساخت ماشین آلات و تجهیزات 1 اقدام به سرمایه گذاری
کره پاستوریزه کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
34 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
قطار حومه اصفهان- شاهین شهر حمل ونقل حمل ونقل ریلی 2 اقدام به سرمایه گذاری
38مجتمع گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
تولید پکتین کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری
7 مجتمع گردشگری گردشگری تفریحی و سرگرمی 1 اقدام به سرمایه گذاری
30 منطقه نمونه گردشگری گردشگری مناطق نمونه گردشگری 1 اقدام به سرمایه گذاری
بسته بندی انواع میوه، سبزی، صیفی با تکنولوژی جدید کشاورزی صنایع تکمیلی و تبدیلی 1 اقدام به سرمایه گذاری

تماس با ما

آدرس :‌اصفهان- خيابان محتشم كاشاني-مركز خدمات سرمايه گذاري استان اصفهان

شماره تماس: 03136252047

کد پستی:8175889435

فاکس: 03136274769

پست الکترونیک: nfo@investinisfahan.ir

نظرسنجی

نظر شما در مورد مطالب پرتال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان چیست؟
تمامی حقوق این پرتال برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان می باشد