پرش به محتوا

 

قوانین و مشوق های ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی استان براساس بخش و زیر بخش در زیر قابل جستجو و نمایش است

 "فیلم راهنمای این صفحه"

مشوق هاي موجود براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني

عنوان : مشوق هاي موجود براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني
نوع : مصوبه هیئت دولت
کد مصوبه :
تاریخ تصویب : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
تاریخ اعتبار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
توضیحات : مشوق هاي موجود براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني براساس «قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي»
بخش‌های سرمایه‌گذاری:
  • انرژی
  • خدمات
  • عمران روستایی
  • صنعت
  • حمل ونقل
  • معدن
  • عمران شهری
  • گردشگری
  • کشاورزی

متن

مشوق­هاي موجود براي سرمايه­ گذاري بخش خصوصي و تعاوني براساس «قانون تشويق و حمايت سرمايه­گذاري خارجي»

 

رديف

قانون حمايتي

شرح

1

قوانين حمايتي از سرمايه­گذار خارجي

قانون حمایت‌کننده از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، "قانون تشويق و حمايت­سرمايه‌گذاري­خارجي" مصــوب ســال1381شمسـي(2002 ميــلادي) است کـه در ايــن مجموعــه از آن بـا عنــوان "قانون سرمايه‌گذاري خارجي" ياد مي‌شود. دامنه شمول اين قانون به سراسر قلمرو ج. ا. ايران تسري دارد و کليه سرمايه‌گذاران‌ خارجي می‌توانند براساس اين قانون در کشور سرمايه‌گذاري نموده و از مزاياي آن برخوردار شوند.

2

 حقوق و مزایای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

بارزترين حقوقي که بر اساس قانون مذکور به سرمايه‌گذار خارجي تعلق مي‌گيرد، شامل موارد ذيل مي‌باشـد:

الف) انتقال سود و سرمايه و منافع آن به ارز خارجي؛ دريافت خسارت ناشي از سلب مالکيت و ملي شدن سرمايه خارجي؛

ب) دريافـت خسارت ناشي از وضع قوانين يا مصوبات دولت که موجب ممنوعيت يا توقف اجراي قراردادهاي مالي سرمايه‌گذار خارجي گردد؛

پ) برخورداري از رفتار يکسان و برابر نسبت به سرمايه‌گذاران داخلي.

ج) تبديل و انتقال وجوه ناشي از قراردادهاي مختلف سرمايه‌گذاري و انتقال تکنولوژي به ارز خارجي

چ) تبديل و انتقال اصل و سود تسهيلات مالي مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجي؛

ح) ارجاع اختلافات سرمايه‌گذاري به محاکم داوري بین‌المللی

خ) استفاده از کارشناسان خارجي در امور مربوط به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري

د) انجام صادرات بدون سپردن تعهد براي برگشت ارز حاصله به کشور

ه) دسترسي مستقيم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حساب‌های اماني بانکي در خارج از کشور.

3

خدمات سازمان سرمايه­گذاري و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران

سازمان در همه مسائلي که سرمايه‌گذار خارجي با آن مواجه است به آنان مشاوره مي‌دهد. دراین‌ارتباط سرمايه‌گذار از طريق مرکز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي ايران مستقر در سازمان همواره با سازمان تماس مستقيم دارد که اين امر موجبات صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

سازمان سرمايه‌گذاري علاوه بر خدمات مشاوره‌ای، خدمات زير را نيز به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌کند:

الف) اطلاع‌رسانی در خصوص کليه قوانين و مقررات ناظر و مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي؛ معرفي فرصت‌های سرمايه‌گذاري خارجي در کشور به سرمايه‌گذاران خارجي بالقوه؛

ب) هماهنگي و انجام استعلامات لازم با سازمان‌های مختلف در مورد پيشنهادات سرمايه‌گذاري؛

ج)پيدا کردن شرکاء و طرف‌های مناسب اعم از داخلي و خارجي

د) انجام امور جاري و تلاش در جهت حل‌وفصل اختلافات سرمايه‌گذاران؛

ه) برنامه‌ریزی و تدارک لازم براي انجام ملاقات و برگزاري جلسات با سازمان‌های مختلف.

4

تسهیلات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در ارتباط با روادید ورود سرمایه‌گذاران و کارشناسان خارجی

سازمان سرمايه‌گذاري با معرفي سرمايه‌گذاران، مديران و کارشناسان خارجي و بستگان درجه‌یک آن‌ها به وزارت امور خارجه، امور مربوط به صدور رواديد، اعم از رواديد یک‌بار ورود و يا مکــرر سه‌ساله با حق ورود و اقـــامت سه‌ماهه در هر بار را تسهيــل می‌نماید. سرمايه‌گذاران خارجي يا شرکت‌های مشترک می‌توانند با ارسال فرم مشخصات افراد موردنظر و ذکر چگونگي نياز به حضور ايشان در ايران، تقاضاي رواديد نمايند.

5

صدور روادید بلندمدت

 

با عنايت به بندهاي "الف" و "ب" ماده 35 آئین‌نامه اجرايي قانون موصوف و بنابر قانون کار و اقامت و جلوگيري از تقابل ادارات مربوطه ، با عنايت به درخواست سرمايه‌گذاران خارجي جهت نيروي لازم، به‌نحوی‌که جهت سرمايه‌گذاراصلي واتباعي که در داخل اشتغال دائم ندارند، رواديد بلندمدت تا سه سال و براي کساني که قصد اقامت و اشتغال در طرح‌ها را دارند پس از دريافت رواديدسه‌ماهه ورود، طي مکاتبات بعدي جهت استفاده از بند"ب"م35آئیننامه اجرايي قانون­فوق­ودريافت پروانه­کارواقامت­اقدام مي‌گردد.

6

میزان معافیت مالیات بر حقوق

ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق هرساله در قانون بودجه سنواتي مشخص می‌شود.

7

معافیت مالیات حقوق  کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته

بر اساس ماده 92 قانون ماليات‌هاي مستقيم ، پنجاه‌درصد (50% ) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده مي‌شود.

8

معافیت‌های مالیاتی مهم مرتبط با سرمایه‌گذاری

 

الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است که مؤديان مشمول آن مکلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارک حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي کشور می‌باشند و سازمان مذکور نيز مکلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراکز موضوع اين ماده که داراي بيش از پنجاه نفر نيروي کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافيت، هرسال نسبت به سال قبل نيروي کار شاغل خود را حداقل پنجاه‌درصد(50%) افزايش دهند، به ازاي هرسال افزايش کارکنان یک سال اضافه می‌شود. تعداد نيروي کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي کار در هر واحد با تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش مذکور در سال بعد که از مشوق مالياتي اين بند استفاده کرده باشند، ماليات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداري محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع اين ماده واقع در شهرک‌های صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به مدت سه سال افزايش می‌یابد.

ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق کشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالياتي تهيه می‌شود.

ث- به‌منظور تشويق و افزايش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادي در واحدهاي موضوع اين ماده علاوه بر دوره حمايت از طريق ماليات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ساير مناطق به شرح زير موردحمایت قرار می‌گیرد:

1-در مناطق کمتر توسعه‌یافته:

ماليات سال‌های بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر مذکور در صدر اين ماده تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعدازآن، ماليات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دريافت می‌شود.

2- در ساير مناطق:

پنجاه‌درصد(50%) ماليات سال‌های بعد از دوره محاسبه ماليات مذکور در صدر اين ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقيمانده با نرخ‌های مقرر در ماده (105) قانون مالیات‌های مستقيم و تبصره‌های آن محاسبه و دريافت می‌شود. اين حکم تا زماني که جمع درآمد مشمول ماليات واحد، معادل سرمايه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعدازآن، صد درصد(100%) ماليات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده(105) اين قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دريافت می‌شود.

درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقي غيردولتي، از مشوق مالياتي جزءهاي(1) و (2) اين بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع اين ماده که قبل از اين اصلاحيه تأسیس‌شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق اين ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانوني ذی‌ربط به‌منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي مذکور براي ايجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمين هزينه می‌شود، مشمول حکم اين بند است.

ج- استثناي زمين مذکور در انتهاي بند(ث)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري صرفاً به ميزان تعیین‌شده در مجوزهاي قانوني صادرشده از مراجع ذيصلاح، جارينمی‌باشد.

چ- در صورت کاهش ميزان سرمايه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالياتي اين ماده براي افزايش سرمايه استفاده کرده باشند، ماليات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع اين ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادي و فني ايران انجام‌شده باشد به ازای هر پنج درصد(5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجي به ميزان ده درصد(10%) به مشوق اين ماده به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت‌شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجي که با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست درصد(20%) از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالياتي و مشوق‌های موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع یک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران و پنجاه کيلومتري مرکز استان اصفهان و سي کيلومتري مراکز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور درهرحال از امتياز اين ماده برخوردار می‌باشند. همچنين ماليات واحدهاي توليدي و معدني مستقر در کليه مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌های صنعتي به‌استثنای مناطق ويژه اقتصادي و شهرک‌های مستقر در شعاع یک‌صد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالياتي موضوع اين ماده برخوردار می‌باشند.

ر- کليه تأسيسات ایران‌گردی و جهانگردي که قبل از اجراي این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانوني ذی‌ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) ماليات بر درآمد ابرازي معاف می‌باشند. حکم اين بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجري نيست.

ز- صد درصد(100%) درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد با نرخ صفر مالياتي مشمول ماليات می‌باشد.

9

معافیت مالیاتی مناطق آزاد

اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعاليت‏هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‏برداري مندرج در مجوز به مدت «بيست سال» از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‏هاي مستقيم معاف خواهند بود.

10

معافیت‌های مالیاتی مهم مرتبط با صادرات

برخي از معافیت‌های مالياتي مرتبط با صادرات به شرح زير می‌باشند: ماده‌قانون مالیات‌های مستقيم: صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزي بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر مي¬گردد. فهرست مواد خام و کالاهاي نفتي در طول هر برنامه به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي،صنعت،معدن و تجارت، و نفت و اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 1: درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به‌صورت عبوري(ترانزيت) به ايران واردمي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر می‌شوند مشمول ماليات با نرخ صفر مي¬گردد. تبصره8 ماده 35 قانون رفع موانع توليد: مواد خام معدني درصورتی‌که صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمی‌شوند.

11

کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران

 

کالاها و خدماتي که مطابق ماده (12) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش و وارداتشان مشمول اخذ اين ماليات نمی‌شود عبارت‌اند از:
1- انواع محصولات کشاورزي فراوري نشده؛
2- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛
3- انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4- مواد خوراکي، شامل: آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشک مخصوص تغذيه کودکان؛
5- کتاب، مطبوعات و دفاتر تحرير، همچنين انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
6- کالاهاي اهدايي به‌صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غیردولتی؛
7- کالاهاي همراه مسافرين خارج از کشور، براي استفاده شخصي تا ميزان مقرر؛
8-  اموال غيرمنقول (زمين، ساختمان و ...)؛
9- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توان‌بخشی و حمايتي؛ 
10- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقيم؛
11- خدمات بانکي و اعتباري بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباري و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس؛
12- خدمات حمل‌ونقل عمومي مسافري درون و برون‌شهری جاده‌ای، ريلي، هوايي و دريايي؛
13- فرش دستباف؛
14-  انواع خدمات پژوهشي و آموزشي؛
15- خوراک دام و طيور؛
16- رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه‌ها؛
17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي.

12

معافیت‌های گمركي قابل‌اعمال برای سرمایه‌گذاری خارجی

به استناد بند غ ماده 119 قانون امور گمرکي واردات ماشین‌آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي معاف است که مراتب طي حکمي توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ و گمرک نيز با اعمال معافيت نسبت به ترخيص کالا اقدام مي‌نمايد.

 

محدودیت‌های مکانی قانون
تقسیمات کشوری محدوده مکانی

سایر اسناد مرتبط با قوانین و مشوق ها در زیر قابل دسترسی می باشد

— 20 قلم بر صفحه
نمایش 1 تا 20 از 41 نتیجه.

تماس با ما

آدرس :‌اصفهان- خيابان محتشم كاشاني-مركز خدمات سرمايه گذاري استان اصفهان

شماره تماس: 03136252047

کد پستی:8175889435

فاکس: 03136274769

پست الکترونیک: nfo@investinisfahan.ir

نظرسنجی

نظر شما در مورد مطالب پرتال مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان چیست؟
تمامی حقوق این پرتال برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان می باشد